Jesteś tutaj

Konserwacja i dezyfekcja urządzeń

Konserwacja i dezyfekcja urządzeń

Automaty paszowe

Wszystkie zakupione automaty paszowe powinny być mocno przytwierdzone do podłoża, bądź ścian, aby uniemożliwić zwierzętom ich przesuwanie. Podczas użytkowania automaty powinny być stale zapełnione, gdyż pusty automat może zostać uszkodzony przez szukające pokarmu zwierzęta. W pierwszych dniach użytkowania należy ustawić regulację na wartości minimalne i stopniowo zwiększać wartość regulacji obserwując, czy zwierzęta wyjadają paszę. Pasza nie może zalegać w korytach, co jest szczególnie ważne w automatach z wodą. Podczas czyszczenia urządzeń, należy starannie wyczyścić wszystkie ruchome elementy, usuwając zbrylone resztki paszy, aby zapewnić ich swobodną pracę podczas kolejnego rzutu. Gwinty śrub regulacyjnych (czarne pokrętła) należy oczyścić i nasmarować przy każdej dezynfekcji pomieszczenia.  W przypadku zaobserwowania widocznych uszkodzeń, poluzowanych połączeń itp., należy we własnym zakresie zabezpieczyć urządzenie przed dalszym niszczeniem w wyniku eksploatacji.

Systemy grodzeń

Wszystkie elementy powinny być stabilnie przymocowane do podłoża, bądź ścian. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń należy natychmiast je naprawić, a zniszczone elementy wymienić, aby zwierzęta nie spowodowały większych zniszczeń.

Systemy wentylacji i podawania pasz

Okresowo należy sprawdzać mocowanie wszystkich elementów składowych systemu i dokonywać niezbędnych poprawek i napraw. W przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń elektrycznych lub mechanicznych należy najpierw sprawdzić czy system nie uległ zablokowaniu w wyniku nieprawidłowej eksploatacji (ingerencja elementów obcych), a następnie zgłosić się do obsługującego handlowca lub punktu POLnet w celu ustalenia sposobu postępowania. Należy pamiętać, że prawidłowa praca systemu wentylacji nie tylko zapewnia optymalny mikroklimat, ale także wydłuża żywotność innych sprzętów (obniżenie stężenia agresywnych gazów)

Pielęgnacja stali nierdzewnej

Karmniki oraz wszystkie elementy ze stali nierdzewnej, wymagają odpowiedniej pielęgnacji w agresywnym środowisku, co wydłuża ich żywotność. Przed wysyłką towar jest zabezpieczany specjalnym środkiem pasywującym, tym niemniej podczas eksploatacji należy unikać kontaktu ze stalą czarną i nie stosować agresywnych środków zawierających chlor, co prowadzi do osłabienia naturalnej warstwy ochronnej. W przypadku zaobserwowania korozji powierzchniowej, należy oczyścić powierzchnię z nalotu, np. za pomocą CIF lub innego środka do stali nierdzewnej, i dobrze spłukać – to zapobiega korozji wżerowej i skutecznie wznawia proces pasywacji (odbudowa warstwy ochronnej)

Czyszczenie i dezynfekcja

Okresowo należy wykonać czyszczenie wszystkich elementów wyposażenia, zwłaszcza tych ruchomych, usuwając nagromadzony brud i kurz. Do dezynfekcji nie należy używać środków zawierających chlor, który wchodzi w reakcje i niszczy powłoki ochronne elementów ze stali nierdzewnej i ocynkowanej, wywołując korozję. Jako producent i sprzedawca urządzeń polecamy środek dezynfekcyjny MULTI-DES, który w przeciwieństwie do środków chlorowych można stosować nawet w obecności zwierząt, gdyż nie podrażnia dróg oddechowych. Szczegółowych informacji udziela dział weterynarii tel. +48 61 657 67 00.