Jesteś tutaj

Nowości

Nowości


Wynikiem realizacji projektu 1.5.2. – „Wzrost konkurencyjności firmy POLnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. oraz gminy Tarnowo Podgórne wskutek inwestycji w środki trwałe, prace budowlane oraz wdrożenie innowacyjnych na skalę świata produktów” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0432/15-00 , jest wprowadzenie do oferty nowych, udoskonalonych produktów

  • Metalowy regał z półkami .pdf
  • Suszarnia zbożowa z odzyskiem ciepła .pdf
  • Silos zbożowy ze sztucznym rdzeniem wysypowym .pdf