Jesteś tutaj

Centrale alarmowe

Centrale alarmowe

syrena alarmowa Centrale alarmowe

Centrale alarmowa

Centrale alarmowe serii AS dostępne w wersjach:
- AS-1 - 1 styk alarmowy,
- AS-6 - 6 styków alarmowych, -AS-12 - 12 styków alarmowych, -AS-18 - 18 styków alarmowych.
Centrala alarmowa typu AS jest podstawowym urządzeniem alarmowym. Jeśli chociaż jeden z podłączonych do centrali detektorów wykryje sytuację alarmową np. przekroczenie dopuszczalnych temperatur, przerwę w zasilaniu elektrycznym itd. centrala automatycznie załączy urządzenie peryferyjne np. syrenę alarmową używając do tego wbudowanego akumulatora zasilającego. Za pośrednictwem centrali AS można nadzorować wentylację, ogrzewanie, zadawanie paszy i zużycie wody.
 

ESE 24 jest urządzeniem umożliwiającym awaryjne doprowadzenie prądu do serwomotorów serii EGM co umożliwi otwarcie wlotów powietrza w przypadku awarii źródła zasilania.

Centrale alarmowe